Formularz zgłoszenia produktu do naprawy w S.B.E. Polska

Szanowni Państwo! W przypadku problemów w funkcjonowaniu Państwa urządzenia, przed przesłaniem go do naszego serwisu, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższym artykule -> Globalna awaria Google.

1. Adres zwrotny po naprawie

2. Dane klienta

3. Informacje o produkcie

4. Rodzaj obsługi

Prosze wybrać jedną z podanych opcji:

5. Wyposażenie dodatkowe

Oryginalne pudełko

6. Dokładny opis usterki

Prosimy o zaznaczenie widocznych uszkodzeń produktu (oprócz standardowych oznak użytkowania)

7. Uszkodzenia mechaniczne

Przyjęcie do serwisu produktu nie objętego gwarancją producenta obciąża zgłaszającego kosztem obsługi serwisowej zgodnym z aktualnie obowiązującym cennikiem. Zgłaszający ponosi koszty również w przypadku odrzucenia przedstawionego kosztorysu, braku odpowiedzi na kosztorys w wyznaczonym czasie, odmowy naprawy lub braku potwierdzenia usterki.

Niniejszym informujemy, iż naprawa telefonu wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci telefonu. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci telefonu, w szczególności książki telefonicznej (kontaktów), wiadomości (sms, email, komunikatory), kalendarza, zdjęć, nagrań wideo lub plików muzycznych. Informacji dotyczących sposobu wykonania kopii zapasowych danych zawartych w pamięci telefonu udziela Autoryzowany Punkt Serwisu.

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych w czasie transportu i naprawy zalecamy usunięcie z urządzenia wszelkich danych osobowych, takich jak kontakty, wiadomości, filmy, zdjęcia, loginy, hasła, konta: bankowe, poczty elektronicznej, portali społecznościowych, serwisów aukcyjnych i zakupowych itp.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia dodatkowego szkła hartowanego lub folii ochronnej, mogące pojawić się w trakcie procesu serwisowego, o ile użyto szkła lub folii niededykowanej przez producenta do wykorzystania z urządzeniem.

Brak wymaganej dokumentacji (karta gwarancyjna, dowód zakupu, formularz zgłoszenia serwisowego) lub powyższych informacji spowoduje wydłużenie naprawy lub zwrot telefonu bez naprawy na koszt odbiorcy.

Jeżeli telefon nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Serwisu wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru telefonu w terminie 14 dni od daty wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Serwisu jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie telefonu. Opłata ta wynosi 5% aktualne obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Punktu Serwisu za każdy miesiąc przechowywania.

Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. jest S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Puławska 34. W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w S.B.E. Polska sp. z o.o. poprzez email iod@sbe-online.pl lub pisemnie, na adres siedziby podany powyżej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji naprawy. Posiadasz prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane będą przechowywane przez okres 36 miesięcy od daty zakończenia naprawy. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione producentowi naprawianego urządzenia, a w przypadku dostawy sprzętu kurierem - również firmie przewozowej. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie twoich danych osobowych przez S.B.E. Polska sp. z o.o. narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link