Formularz zgłoszenia produktu do naprawy w S.B.E. Polska

Szanowni Państwo! W przypadku problemów w funkcjonowaniu Państwa urządzenia, przed przesłaniem go do naszego serwisu, prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi w poniższym artykule -> Globalna awaria Google.

1. Adres zwrotny po naprawie

2. Dane klienta

3. Informacje o produkcie

4. Rodzaj obsługi

Prosze wybrać jedną z podanych opcji:

5. Wyposażenie dodatkowe

Oryginalne pudełko

6. Dokładny opis usterki

Prosimy o zaznaczenie widocznych uszkodzeń produktu (oprócz standardowych oznak użytkowania)

7. Uszkodzenia mechaniczne

Przyjęcie do serwisu produktu nie objętego gwarancją producenta obciąża zgłaszającego kosztem obsługi serwisowej zgodnym z aktualnie obowiązującym cennikiem. Zgłaszający ponosi koszty również w przypadku odrzucenia przedstawionego kosztorysu, braku odpowiedzi na kosztorys w wyznaczonym czasie, odmowy naprawy lub braku potwierdzenia usterki.

Niniejszym informujemy, iż naprawa telefonu wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci telefonu. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci telefonu, w szczególności książki telefonicznej (kontaktów), wiadomości (sms, email, komunikatory), kalendarza, zdjęć, nagrań wideo lub plików muzycznych. Informacji dotyczących sposobu wykonania kopii zapasowych danych zawartych w pamięci telefonu udziela Autoryzowany Punkt Serwisu.

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony Państwa danych w czasie transportu i naprawy zalecamy usunięcie z urządzenia wszelkich danych osobowych, takich jak kontakty, wiadomości, filmy, zdjęcia, loginy, hasła, konta: bankowe, poczty elektronicznej, portali społecznościowych, serwisów aukcyjnych i zakupowych itp.

Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia dodatkowego szkła hartowanego lub folii ochronnej, mogące pojawić się w trakcie procesu serwisowego, o ile użyto szkła lub folii niededykowanej przez producenta do wykorzystania z urządzeniem.

Brak wymaganej dokumentacji (karta gwarancyjna, dowód zakupu, formularz zgłoszenia serwisowego) lub powyższych informacji spowoduje wydłużenie naprawy lub zwrot telefonu bez naprawy na koszt odbiorcy.

Jeżeli telefon nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Serwisu wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru telefonu w terminie 14 dni od daty wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Serwisu jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie telefonu. Opłata ta wynosi 5% aktualne obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Punktu Serwisu za każdy miesiąc przechowywania.

Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. jest S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Puławska 34. W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w S.B.E. Polska sp. z o.o. poprzez email iod@sbe-online.pl lub pisemnie, na adres siedziby podany powyżej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji naprawy. Posiadasz prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia naprawy. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione producentowi naprawianego urządzenia, a w przypadku dostawy sprzętu kurierem - również firmie przewozowej. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie twoich danych osobowych przez S.B.E. Polska sp. z o.o. narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link