Formularz zg艂oszenia produktu do naprawy w S.B.E. Polska

1. Adres zwrotny po naprawie

2. Dane klienta

3. Informacje o produkcie

4. Zg艂oszenie

Zg艂aszaj膮cy:

Rodzaj zg艂oszenia:

Wybierz zg艂aszaj膮cego by wybra膰 rodzaj zg艂oszenia.

5. Wyposa偶enie dodatkowe

Oryginalne pude艂ko

6. Dok艂adny opis usterki

Prosimy o zaznaczenie widocznych uszkodze艅 produktu (opr贸cz standardowych oznak u偶ytkowania)

7. Uszkodzenia mechaniczne

Przyj臋cie do serwisu produktu nie obj臋tego gwarancj膮 producenta obci膮偶a zg艂aszaj膮cego kosztem obs艂ugi serwisowej zgodnym z aktualnie obowi膮zuj膮cym cennikiem. Zg艂aszaj膮cy ponosi koszty r贸wnie偶 w przypadku odrzucenia przedstawionego kosztorysu, braku odpowiedzi na kosztorys w wyznaczonym czasie, odmowy naprawy lub braku potwierdzenia usterki.

Niniejszym informujemy, i偶 naprawa telefonu wi膮偶e si臋 z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pami臋ci telefonu. W zwi膮zku z tym u偶ytkownik zobowi膮zany jest do sporz膮dzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pami臋ci telefonu, w szczeg贸lno艣ci ksi膮偶ki telefonicznej (kontakt贸w), wiadomo艣ci (sms, email, komunikatory), kalendarza, zdj臋膰, nagra艅 wideo lub plik贸w muzycznych. Informacji dotycz膮cych sposobu wykonania kopii zapasowych danych zawartych w pami臋ci telefonu udziela Autoryzowany Punkt Serwisu.

Dla zapewnienia maksymalnej ochrony Pa艅stwa danych w czasie transportu i naprawy zalecamy usuni臋cie z urz膮dzenia wszelkich danych osobowych, takich jak kontakty, wiadomo艣ci, filmy, zdj臋cia, loginy, has艂a, konta: bankowe, poczty elektronicznej, portali spo艂eczno艣ciowych, serwis贸w aukcyjnych i zakupowych itp.

Klient ponosi wy艂膮czn膮 odpowiedzialno艣膰 za ewentualne uszkodzenia dodatkowego szk艂a hartowanego lub folii ochronnej, mog膮ce pojawi膰 si臋 w trakcie procesu serwisowego, o ile u偶yto szk艂a lub folii niededykowanej przez producenta do wykorzystania z urz膮dzeniem.

Brak wymaganej dokumentacji (karta gwarancyjna, dow贸d zakupu, formularz zg艂oszenia serwisowego) lub powy偶szych informacji spowoduje wyd艂u偶enie naprawy lub zwrot telefonu bez naprawy na koszt odbiorcy.

Prosimy o zamazanie danych osobowych na wysy艂anych z urz膮dzeniem papierowych kopiach faktur lub um贸w. W zwi膮zku z tym sugerujemy, aby nie wysy艂a膰 orygina艂贸w dokument贸w.

Je偶eli telefon nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Serwisu wzywa klienta w spos贸b z nim uzgodniony i wskazany powy偶ej jak r贸wnie偶 w spos贸b pisemny do odbioru telefonu w terminie 14 dni od daty wezwania. Po bezskutecznym up艂ywie tego dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Serwisu jest uprawniony do naliczania op艂aty za bezumowne przechowywanie telefonu. Op艂ata ta wynosi 5% aktualne obowi膮zuj膮cej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mie艣cie siedziby Autoryzowanego Punktu Serwisu za ka偶dy miesi膮c przechowywania.

Administratorem twoich danych osobowych w rozumieniu og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. jest S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzib膮 w Piasecznie, 05-500, ul. Pu艂awska 34. W sprawach ochrony danych osobowych mo偶esz kontaktowa膰 si臋 z Inspektorem Ochrony Danych w S.B.E. Polska sp. z o.o. poprzez email iod@sbe-online.pl lub pisemnie, na adres siedziby podany powy偶ej. Twoje dane osobowe b臋d膮 przetwarzane w celu realizacji naprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z tre艣ci膮 og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne w celu realizacji naprawy. Posiadasz prawo do: dost臋pu do tre艣ci swoich danych, ich sprostowania, usuni臋cia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofni臋cia zgody w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. Twoje dane b臋d膮 przechowywane przez okres 24 miesi臋cy od daty zako艅czenia naprawy. Twoje dane osobowe mog膮 by膰 udost臋pnione producentowi naprawianego urz膮dzenia, a w przypadku dostawy sprz臋tu kurierem - r贸wnie偶 firmie przewozowej. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, 偶e przetwarzanie twoich danych osobowych przez S.B.E. Polska sp. z o.o. narusza przepisy og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.

Ta strona u偶ywa plik贸w cookie w celu usprawnienia i u艂atwienia dost臋pu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgod臋 na u偶ywanie plik贸w cookie. Mo偶esz samodzielnie decydowa膰 o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mog膮 by膰 zamieszczana na Twoim urz膮dzeniu. Przeczytaj jak wy艂膮czy膰 pliki cookies: link