Środowisko

W naszej działalności kierujemy się koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność ekologiczną i społeczną za przeprowadzane procesy. Nasi klienci mają pewność, że pro-ekologiczne hasła to nie tylko slogany reklamowe, ale szereg przedsięwzięć, zasad, procedur wprowadzonych i przestrzeganych, również w ramach normy ISO 14001:2005.

Politykę środowiskową realizujemy poprzez:

  • Spełnianie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
  • Prowadzenie ciągłych działań poprawiających stan ochrony środowiska oraz zapewnienie środków na inwestycje proekologiczne, w pierwszym rzędzie w zakresie selekcji odpadów stałych oraz zmniejszania zużycia materiałów uciążliwych dla środowiska;
  • Nacisk na stosowanie materiałów z odzysku w trakcie codziennej pracy o ile nie wpływa to negatywnie na jakość usług i jest uzasadnione ekonomicznie,
  • Kreowanie takiego środowiska pracy, które pozwoli naszym pracownikom na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, a także świadomości ekologicznej;
  • Wprowadzenie, Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001:2005;
  • Monitorowanie i ciągłe doskonalenie działań mających wpływ na środowisko naturalne przy udziale wszystkich naszych pracowników i zapewnieniu niezbędnych środków.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link