Formularz nadania przesyłki do centrum serwisowego S.B.E. Polska

UPS

1. Miejsce nadania - adres podjęcia przesyłki

2. Osoba kontaktowa

3. Informacje o przesyłce

Proszę podać ilość

Przybliżone wymiary paczki

W centymetrach

Data odbioru przesyłki

Proszę wybrać dostępny przedział z listy

Uwaga! Darmowa wysyłka obejmuje jedynie urządzenia, dla których serwis wykonuje usługi gwarancyjne w oparciu o posiadane autoryzacje producenta oraz umowy zawarte z operatorami sieci komórkowych i dystrybutorami. Sprawdź tutaj czy przekazywany produkt jest obsługiwany przez S.B.E. Polska. Przesłanie produktu niegwarancyjnego i/lub nieobsługiwanego przez S.B.E. Polska wiąże się z obciążeniem wysyłającego kosztami transportu. W przypadku, gdy zgłoszony do naprawy gwarancyjnej produkt utracił gwarancję z przyczyn leżących po stronie użytkownika (niewłaściwe użytkowanie, uszkodzenie produktu, itp.) – użytkownik zostanie obciążony kosztami diagnostyki i transportu.

Kliknięcie przycisku „Potwierdź dane” skutkuje zamówieniem przyjazdu kuriera oraz wygenerowaniem niezbędnych dokumentów. List przewozowy należy umieścić na paczce. Protokół przekazania towaru, po podpisaniu przez kuriera, należy zachować. Na podany w powyższym formularzu adres email, wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zlecenia wraz z odnośnikami do wygenerowanych dokumentów.

Do paczki razem z produktem należy dołączyć wymagane dokumenty (np. dla gwarancyjnej obsługi LG obligatoryjnie: Karta Gwarancyjna, kopia dowodu zakupu, formularz z opisem usterki i adresem zwrotnym).

Nadawca odpowiada za właściwe zabezpieczenie urządzenia na czas transportu.

Αdministratorem twoich danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r. jest S.B.E. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, 05-500, ul. Puławska 34. W sprawach ochrony danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w S.B.E. Polska sp. z o.o. poprzez email iod@sbe-online.pl lub pisemnie, na adres siedziby podany powyżej. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji naprawy, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji naprawy. Posiadasz prawo do: dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od daty zakończenia naprawy. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione producentowi naprawianego urządzenia, a w przypadku dostawy sprzętu kurierem - również firmie przewozowej. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie twoich danych osobowych przez S.B.E. Polska sp. z o.o. narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27.04.2016 r.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link