Systemy zarządzania

System zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy

ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna działająca na całym świecie. Spełnienie przez S.B.E. Polska wymagań zawartych w normach ISO, gwarantuje, że wyznaczone cele, prowadzona polityka i realizowane działania pozwalają na świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie.

Firma S.B.E. Polska posiada wdrożony, certyfikowany oraz utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania. W jego skład wchodzą: System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001 (certyfikowany od roku 2003), System Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001 (certyfikowany od roku 2005) oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001 (certyfikowany od roku 2007). Obejmuje on dwie siedziby firmy: Piaseczno i Garwolin.ISO to Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna działająca na całym świecie. Spełnienie przez S.B.E. Polska wymagań zawartych w normach ISO, gwarantuje, że wyznaczone cele, prowadzona polityka i realizowane działania pozwalają na świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie.

Standardy ISO zaimplementowane w S.B.E. Polska spotkały się z wysokimi ocenami audytorów regularnie kontrolujących podczas audytów nadzoru skuteczność oraz stopień zgodności Zintegrowanego Systemu Zarządzania z normami.

Polityka jakości

Politykę jakości realizujemy poprzez:

 • Dbałość o to aby „doświadczenia klienta były jak najlepsze”
 • Kształtowanie przekonań, że za jakość, wizerunek i markę firmy odpowiedzialny jest każdy pracownik na swoim stanowisku pracy i przy każdym kontakcie z klientem
 • Wprowadzenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO 9001
 • Systematyczne szkolenie załogi w zakresie kwalifikacji zawodowych i systemu zarządzania jakością
 • Stałe inwestowanie zarówno w infrastrukturę wykonawczą jak i rozwiązania informatyczne
 • Stawianie na pracowników i ich kwalifikacje zapewniając godziwe i bezpieczne warunki pracy

Ochrona środowiska

W naszej działalności kierujemy się koncepcją Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Dlatego bierzemy pełną odpowiedzialność ekologiczną i społeczną za przeprowadzane procesy. Nasi klienci mają pewność, że pro-ekologiczne hasła to nie tylko slogany reklamowe, ale szereg przedsięwzięć, zasad, procedur wprowadzonych i przestrzeganych, również w ramach normy ISO 14001.

Politykę środowiskową realizujemy poprzez:

 • Spełnianie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • Prowadzenie ciągłych działań poprawiających stan ochrony środowiska oraz zapewnienie środków na inwestycje proekologiczne, w pierwszym rzędzie w zakresie selekcji odpadów stałych oraz zmniejszania zużycia materiałów uciążliwych dla środowiska;
 • Nacisk na stosowanie materiałów z odzysku w trakcie codziennej pracy o ile nie wpływa to negatywnie na jakość usług i jest uzasadnione ekonomicznie,
 • Kreowanie takiego środowiska pracy, które pozwoli naszym pracownikom na stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji, a także świadomości ekologicznej;
 • Wprowadzenie, Utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą PN-EN ISO 14001;
 • Monitorowanie i ciągłe doskonalenie działań mających wpływ na środowisko naturalne przy udziale wszystkich naszych pracowników i zapewnieniu niezbędnych środków.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy

Dopełnieniem naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest wdrożona, certyfikowana i utrzymywana norma PN-N-18001.

Politykę bezpieczeństwa i higieny pracy realizujemy poprzez:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pracy i przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów i regulacji prawnych w celu zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
 • Wdrożenie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą PN-N-18001;
 • Wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych, mających na celu minimalizację wystąpienia ryzyka zawodowego oraz budowanie wysokiej świadomości pracowników poprzez szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Prowadzenie ciągłych działań poprawiających bezpieczeństwo i higienę pracy oraz realizację wyznaczonych celów;

Wszystkie działania związane z utrzymaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością pozwalają na ciągłe doskonalenie obsługi naszych Klientów, zaspokojenie ich potrzeb oraz dobrej jakości usług.

Certyfikaty

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link