Formularz zgłoszenia produktu do naprawy w S.B.E. Polska

1. Adres zwrotny po naprawie

2. Dane klienta

3. Informacje o produkcie

4. Rodzaj obsługi

Prosze wybrać jedną z podanych opcji:

5. Wyposażenie dodatkowe

Oryginalne pudełko

6. Dokładny opis usterki

Prosimy o zaznaczenie widocznych uszkodzeń produktu (oprócz standardowych oznak użytkowania)

7. Uszkodzenia mechaniczne

Przyjęcie do serwisu produktu nie objętego gwarancją producenta obciąża zgłaszającego kosztem obsługi serwisowej w wysokości 62,50 zł netto. Zgłaszający ponosi koszty również w przypadku odrzucenia przedstawionego kosztorysu lub odmowy naprawy.

Niniejszym informujemy, iż naprawa telefonu wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w pamięci telefonu. W związku z tym użytkownik zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych zawartych w pamięci telefonu, w szczególności książki telefonicznej (kontaktów),kalendarza, plików zdjęciowych lub muzycznych. Informacji dotyczących sposobu wykonania kopii zapasowych danych zawartych w pamięci telefonu udziela Autoryzowany Punkt Serwisu.

Brak wymaganej dokumentacji (karta gwarancyjna, dowód zakupu, formularz zgłoszenia serwisowego) lub powyższych informacji spowoduje wydłużenie naprawy lub zwrot telefonu bez naprawy na koszt odbiorcy.

Jeżeli telefon nie zostanie odebrany w uzgodnionym terminie, Autoryzowany Punkt Serwisu wzywa klienta w sposób z nim uzgodniony i wskazany powyżej jak również w sposób pisemny do odbioru telefonu w terminie 14 dni od daty wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, Autoryzowany Punkt Serwisu jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie telefonu. Opłata ta wynosi 5% aktualne obowiązującej stawki za 1m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby Autoryzowanego Punktu Serwisu za każdy miesiąc przechowywania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie w treści niniejszego dokumentu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku O Ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz 883). Zostałem poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie tej ustawy oraz o celu, w jakim dane są przetwarzane.

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na używanie plików cookie. Możesz samodzielnie decydować o tym czy, jakie i przez jakie witryny pliki cookie mogą być zamieszczana na Twoim urządzeniu. Przeczytaj jak wyłączyć pliki cookies: link